Zde může být vaše reklama.

Pirátka Dvořáková Kocourková: Chceme volby v kraji vyhrát

Pirátka Dvořáková Kocourková: Chceme volby v kraji vyhrát
Kandidátka do krajského zastupitelstva Zdeňka Dvořáková Kocourková

foto: Archiv Zděnky Dvořákové Kocourkové

28. 09. 2020 - 15:00

Na stránce, která se věnuje jednotlivým kandidátům za koalici Pirátů a Starostů v Olomouckém kraji, se o ní můžete dočíst, že je bojovnicí za efektivní nakládání s veřejnými prostředky, v letech 2014 až 2019 pak byla opoziční zastupitelkou v Šumperku. Jejím cílem je dosáhnout maximálně transparentního úřadu, otevřených výběrových řízení, digitalizace úřadu, ale i zvýšení efektivity při nakládání s veřejnými prostředky. "Region by se měl rozvíjet rovnoměrně," říká dvojka na koaliční krajské kandidátce, Zdeňka Dvořáková Kocourková v rámci dalšího předvolebního rozhovoru.

Do krajských voleb jdou Piráti v koalici se Starosty. Jste ráda, že se spolupráce podařila domluvit?
Ano, byla a jsem jedním ze zastánců společné kandidátky do zastupitelstva Olomouckého kraje. Dosavadní spolupráce funguje výborně. Vzájemně se doplňujeme. Piráti přináší moderní přístupy odpovídající 21. století a Starostové mají bohaté zkušenosti ze svých obcí. Toto propojení vnímám jako zásadní předpoklad pro úspěšnou krajskou politiku. Je také hlavním důvodem, proč mi spojení Pirátů a Starostů na krajské úrovni připadalo od začátku jako dobrý krok. Jsem moc ráda, že se tato spolupráce daří.

V rámci kampaně velmi často upozorňujete na dopravní obslužnost v kraji, která je podle vás špatná, jak by se dala zlepšit?
V oblasti zlepšení dopravní obslužnosti bude nutné zajistit ihned po volbách železniční dopravu na elektrických tratích na dalších 10 let. V jednání jsou zcela nové nízkopodlažní vlaky s klimatizací. Je nezbytné ještě jednat o snížení nabídkové ceny, která je zatím nepřijatelná. Začíná nové dotační období na rekonstrukce krajských silnic 2. tříd. Využijeme co největší část balíku evropských peněz nejen na opravy, ale i na výstavbu obchvatů nebo bezpečnostní infrastruktury v podobě přechodů pro chodce. Provedeme revizi krajských tarifů a bezkontaktních forem odbavení, spustíme chytrou aplikaci na jednotnou krajskou jízdenku. Zvýhodníme rodiny a pravidelné dojíždějící. Vybudujeme hustou síť cyklostezek a moderní přestupní terminály na uzlech regionální železnice. Agendu je třeba posunout, aby doprava skutečně sloužila lidem.

Tématem pro krajského voliče může být kromě stavu dopravy také zdravotnictví a příroda. Jak přistupuje vaše koalice k této problematice?
Obě oblasti jsme v rámci přípravy programu velmi dlouho a do hloubky diskutovali. Co se týče zdravotnictví, priority vidíme ve snaze zajistit dostatek zdravotnického personálu. Chceme vytvořit motivační podmínky pro návrat mladých lékařů do regionu. Podpoříme vytvoření smysluplného systému dostupného bydlení, zaměříme se na podporu nízkopříjmových domácností, rodin s dětmi, seniorů či občanů se zdravotním handicapem. Důležité jsou pro nás programy prevence a mobilní paliativní péči. To jen ve zkratce. Pokud jde o životní prostředí, nejdůležitější téma se týká nás všech, totiž sucho a povodně. Podpoříme šetrné hospodaření s vodou v krajině i ve městech. Klíčem je také méně kácet a více sázet. Zaměříme se i na recyklaci odpadů s cílem 65 % materiálové recyklace odpadů. Je toho opravdu hodně.

O Pirátech koluje mezi lidmi stále řada mýtů, například že jsou to feťáci, protože chtějí legalizovat konopí. Jaké mýty jsou podle vás ty největší?
Zejména na sociálních sítích o Pirátech koluje mnoho mýtů. Na obviňování, že i já musím být zákonitě „feťačka“, když jsem u Pirátů, jsem si už zvykla. Někteří lidé prostě nechtějí slyšet argumenty. Nezajímá je, že jsem nikdy drogy nebrala a marihuanu nekouřila. Sama jsem naopak zažila situaci, kdy bylo konopí jediný možný lék, poslední naděje pro člověka, který umíral na rakovinu. Zdravotnický systém ho již odepsal. Nejbližší rodina podstupovala obrovské riziko, aby mu tuto poslední naději mohla zprostředkovat. Může někdo po takové zkušenosti říct, že je legalizace špatná? Za největší mýtus však považuji tvrzení, že Piráti nepracují. Naopak, odvádějí obrovsky důležitou roli zejména v celostátní politice, kde jsou zatím nejaktivnější a nejkonstruktivnější opozicí, jaká kdy v České republice byla. Mnoho z pirátských návrhů si dokonce přivlastnila vláda a samozřejmě je tak následně i odprezentovala.

Jak byste chtěli, aby vaše společná koalice Pirátů a Starostů ve volbách dopadla?
Děkuji za krásný dotaz na závěr. Chceme vyhrát krajské volby v Olomouckém kraji. A následně složit koalici demokratických stran, která bude v našem kraji stabilně vládnout celé funkční období, aby mohla realizovat svůj program ku prospěchu všech obyvatel. Nepochybuji, že se to podaří. Je čas na změnu a my tvoříme budoucnost.

 

Další články