Zde může být vaše reklama.

Jelínek: Jako jediná strana máme vizi, jak být občanům blíže

Jelínek: Jako jediná strana máme vizi, jak být občanům blíže

foto: Archiv Jelínek

20. 08. 2020 - 08:26

Pavel Jelínek působil dlouhá léta jako podnikatel, od roku 2017 je činný také v politice, je poslancem za hnutí SPD. Jakou má ve sněmovně pracovní náplň. A co řeší? Na to odpovídal pro Hanácký Večerník.

Dlouhá léta jste byl aktivní v podnikatelském prostředí. V roce 2017 jste vstoupil do vrcholové politiky coby poslanec. Byla to pro Vás velká změna? 
Prvních pár měsíců to byl velký šok. Projednávání bodů s možností v podstatě neomezené diskuse, někdy založené na pouhé potřebě se zviditelnit nebo alespoň zdržovat vyřešení daného bodu, mě v porovnání s nutností rychlých řešení v byznysu velmi udivovalo. Nicméně postupně jsem zjistil, že parlamentní demokracie tak prostě funguje a v daném systému nic moc lepšího vymyslet nelze. O to víc jsem rád, že zastupuji hnutí, které požaduje prosazení přímé demokracie. Ta je dle našeho názoru produktivnější a politiky to nutí k větší odpovědnosti. 


Jak probíhá vaše práce ve sněmovně?
V Poslanecké sněmovně je celkem dvě sta poslanců. Sněmovna jako taková má zřízeny pro svoji práci různé výbory a komise, kam jednotlivé poslanecké kluby nominují své zástupce. Osobně mám zásadu vyjadřovat se k věcem, kterým alespoň částečně rozumím, takže jsem členem dvou výborů. Jedná se o Výbor pro obranu a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Byl jsem jedenáct let u armády a při svém podnikání jsme z velké části dělali zakázky pro státní správu a samosprávu v oblasti komunikačních a informačních technologií. Tato praxe je pro moji práci ve výborech velmi dobrá. Orientace v základních otázkách při práci ve výborech je nutná, jen tak někdo vás pak „neopije rohlíkem“.


Co si jako člen výboru pro obranu myslíte o vhodnosti pořizovat vojenskou techniku v tak velkém rozsahu, jak plánuje vláda? Zvláště nyní, kdy následkem koronavirové krize čelíme velkým ekonomickým hrozbám? 
Podle informací, které nám dává armáda, je stav některé techniky opravdu nevyhovující a musí se obnovit. V systému obnovy už ale s vládou nesouhlasíme. Například nákup vrtulníků, které jsou vhodné pro námořní pěchotu je snad pro naši zem, která nemá moře, docela zbytečné. Tady bych třeba raději volil cestu, kterou se vydalo Maďarsko. Modernizovat stávající vrtulníky a vybavit je příslušenstvím kompatibilním s našimi spojenci. Pouze to, že máme vrtulníky z ruské produkce přece nemůže být hlavním důvodem jejich výměny. Také přechod na novou ráži houfnic z důvodu sjednocení střeliva v rámci NATO není patrně záležitost, která by nesnesla odkladu. Další velkou zakázkou je pořízení bojových vozidel pěchoty. Nedávno vojenský závod ve Šternberku modernizoval tento druh techniky pro zahraniční armádu. Proč není součástí parametrů zakázek na dodávky veškeré vojenské techniky požadavek minimálně 50% podílu našich tuzemských firem na těchto dodávkách?  

Takže některé nákupy jsou nezbytné, jiné by snesly odklad. Tak jako tak ale voláte po větším zapojení českých firem, rozumím tomu správně? 
Ano, věřím, že se resort ministerstva obrany poučil a snad nezopakuje chyby ve smlouvách, které nám znemožňovaly opravy této techniky tuzemskými dodavateli. Přímý podíl při dodávkách vojenské techniky nejen zlepší ekonomické výsledky, ale umožní získat know-how, které zlepší postavení našich firem na trhu. Jen některé dodávky jsou plánovány v objemu téměř 150 miliard. Pokud by významná část zůstala pro tuzemské dodavatele určitě by nemusel být takový astronomický schodek státního rozpočtu.  


Dalším výborem, kterého jste členem, je Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jaké nejvýznamnější zákony prochází tímto výborem?
Z mého pohledu jsou zatím nejvýznamnější dva zákony, zákon o právu na digitální služby a stavební zákon. Na obou zákonech se podílím v maximální možné míře. Zákon o právu na digitální službu přináší přelomovou změnu, kdy od vytvoření kontaktních míst státní správy Czech Point nebyl ve státní správě zaznamenaný žádný významný počin v digitalizaci komunikace mezi občanem a státním aparátem. A že je to již pár let. Tento zákon dává povinnost státu do pěti let od jeho přijetí sněmovnou vytvořit systémy pro komunikaci s občanem v digitální formě. Maximální využití internetu pro komunikaci při vyřizování úředních záležitostí jednak zproduktivní státní správu, ale zejména ulehčí vyřizování pro občany. Jako zástupce SPD jsem v tomto zákonu prosazoval jednak minimalizování oběhu osobních dat občanů, maximální bezpečnost těchto dat a také velmi důležitou možnost provádět tuto komunikaci i pro občany, kteří buď nemají přístup k moderní technice z ekonomických důvodů anebo ji neumí využívat. Jde zejména o seniory. Rozšířením možností právě uvedených Czech Pointů pro přijímání veškerých podání v rámci digitalizace státní správy tyto služby umožní využívat všem občanům, a to vše s důrazem na ochranu soukromí.


V současné době je v plném běhu příprava novely stavebního zákona. Je připravovaná novela podle SPD přínosem?
Tak jako v běžném životě nelze vyhovět všem, tak i zákony jsou v podstatě kompromisním řešením, které mezi sebou parlamentní strany vyjednají. Samozřejmě může vládnoucí koalice takzvaně “protlačit” svoji představu zákona, jenže takové zákony se potom při změně vlády většinou hned mění, a nejen že si tím Parlament přidělává další práci, ale hlavně je to vyloženě v neprospěch občanů. Častou změnou zákonů dochází k jejich nepřehlednosti a někdy dokonce k vzájemným rozporům v zákonech. Novela stavebního zákona by měla hlavně přinést zjednodušení stavebního řízení pro stavebníka. Naše nelichotivé 157. místo ve statistice délky stavebního řízení ve světě je nutné změnit. To, že zrychlení stavebního řízení může přinést i větší konkurenci v bytové výstavbě a tím, když ne zlevnění, tak alespoň zpomalení růstu cen bytů. Je to další důvod proč tuto změnu SPD podporuje. Samozřejmě je nutné najít co největší shodu mezi parlamentními stranami na změní novely. Upřímně jsem přesvědčen, že stavebníkovi je jedno, jestli bude existovat Nejvyšší stavební úřad nebo ne. Stavebník chce co nejdříve mít v ruce stavební povolení s vyjádřením všech zúčastněných stran, a to v odpovídající kvalitě, bez chybných rozhodnutí.


Dotkli jsme se Vaší práce ve výborech, zmínili jsme ale také existenci komisí. Vy jste dokonce předsedou Komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Řeknete nám více? 
Sněmovna zřizuje kromě vyšetřovacích komisí ke konkrétním případům i stálé komise. Cílem těchto komisí je kontrolovat, zda činnost kontrolovaných orgánů je v souladu se zákony. V oblasti kybernetické bezpečnosti je stále více ohrožení, a proto v rámci komise podporujeme neustále zvyšování možností NÚKIBu. Úřad je stále ve fázi budování a o to víc mně mrzí snaha vlády omezovat finančně i personálně úřad, který není ještě ani na původně plánovaných počtech. V době, kdy se velká část lidských činností přesouvá do kyberprostoru je nutné se bezpečnosti v něm věnovat opravdu zodpovědně. Neustálé útoky a pokusy o narušení bezpečnosti dat jsou na denním pořádku a na to musí být stát schopen reagovat. 


Jak vnímáte postavení vašeho hnutí v opozici?
Nejsme opozicí ve smyslu „tradičních“ stran. V dnešní době, kdy stále využíváme výhody ekonomické konjunktury posledních let, se rozpory mezi levicí a pravicí v pojetí politického boje za základní hodnoty hodně promíchaly. Kdysi ryze pravicové strany neváhaly v minulém období zvedat daně, podporovat bujení státního aparátu a zasahovat do každodenního života občanů ze strany státu. Prováděly také populistické kroky k získání voličů a základní smysl politiky se vytratil. Ten samý lov voličů se prováděl ze strany levicových uskupení. Umožňovaly to dobré ekonomické výsledky a absolutní rezignace na tvorbu zálohy na „horší časy“ nebo alespoň nezvyšování zadlužení našich dětí a vnuků. V této situaci je postavení SPD v rámci opozice dané jednoznačně a jasně definovaným programem. Přímá demokracie, prosazení referenda o všech důležitých otázkách, odvolatelnost a hmotná zodpovědnost politiků jsou hlavní politické body, které prosazujeme. Naše podpora tradičních hodnot společnosti, rodiny jako tradičního svazku muže a ženy nás vymezuje od ostatních opozičních stran, které prosazují někdy i překvapivě tzv. „liberální“ hodnoty. Dalším velkým rozdílem od zbytku opozice a vlastně i od vládnoucích stran je naše podpora spolupráce národních států v rámci Evropy. Evropská unie v současné podobě je nereformovatelná byrokratická hydra, která začíná být sama sobě nebezpečná.


Blíží se krajské volby, co byste rád změnil na kraji?
Víte jsem zastánce toho neměnit, co dobře funguje. To se bohužel změnilo při přechodu z okresního systému na krajský, nicméně měnit opět systém fungování by bylo hodně náročné a vzhledem ke končící ekonomické konjunktuře v době, kdy bojujeme s korona virem, by to byl politický hazard. 

V každém případě je mnoho věcí, které fungují v jiných krajích lépe a mohli bychom je využít i v našem kraji. Konkrétně systém podpory kulturních organizací, které mají regionální a někdy i nadregionální dosah. Je to například Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie a Zoologická zahrada. V jiných krajích tyto organizace dostávají podstatně větší dotace z kraje. U nás v kraji je hlavní dotační zátěž na krajském městě. Vzhledem k tomu, že návštěvníci rozhodně nejsou jen z Olomouce, tak by bylo transparentnější, aby se na provozních dotacích více podílel kraj. Nejvíce je to patrné na Moravské filharmonii, kde by její bez přehánění celosvětové působení měl více podpořit kraj, potažmo i stát. Reprezentují náš kraj a přispívají k jeho známosti ve světě a tím nepřímo podporují i turistický ruch.  


Důležitou součástí činností na kraji je i doprava, jaký máte názor v této oblasti?
Doprava je důležitá součást jak ekonomiky, i každodenního života. Na dopravu je vydáváno v rámci kraje velké množství financí. Většina slibů vlády zůstává nerealizována, jen v roce 2019 slíbila vláda na opravu silnic druhé a třetí třídy pro všechny kraje čtyři miliardy, a nakonec byla vyčleněna sotva polovina. Nicméně nejde jen o nedostatek financí, ale i o to, že správa silnic opravuje i úseky, na kterých to není tak nutné a penězi se tak plýtvá. Pořád je co zlepšovat – obchvaty obcí, tangenty, silnice 35 Pardubice-Mohelnice, D1 úsek M1 Říkovice-Přerov, D55 úsek M5 Olomouc-Kokory a další. Chceme vyvinout tlak kraje na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek pro preferenci lokálních dodavatelů a zaměstnanců tak, jak je to např. v legislativě Rakouska. Přesně to by pomohlo naši lokální ekonomice. Snížení nákladů by přinesla i větší koordinace rekonstrukcí silnic mezi ŘSD a Správou silnic Olomouckého kraje. Vytvoření jasného a přehledného systému informování občanů a samospráv o dopravních opatřeních včetně grafické mapy se zakreslením plánovaných a probíhajících akcí včetně objížděk by ušetřilo lidem v peněženkách více peněz. Tímto ušetřením pohonných hmot uděláme i více pro životní prostředí než utrácením za nesmyslné elektromobily, tak jak nás k tomu nutí Evropská unie.

A co dopravní obslužnost? Tu se také stále objevují problémy. 
Při vyjednávání dopravní obslužnosti je nutné vyžadovat rozšíření dopravních prostředků o malé autobusy a dodávkové automobily. Zlepšením efektivity by nemuselo docházet k neoprávněnému zvyšování doplatků obcí na dopravní obslužnost a opět ušetření peněz pro občany. Každodenní dojíždění do práce, školy, za zdravím i kulturou musí být řešeno hromadnou dopravou, a ne individuální automobilovou dopravou, která klade obrovské nároky na parkovací plochy, které mohou být využity pro zeleň.

V rámci hromadné dopravy na území kraje máme pořád velmi složitý systém jízdenek. Dopravci si navzájem neuznávají jízdenky. SMS jízdenku v rámci krajského města nemůžete využít v příměstských spojích. To zbytečně zvyšuje počet spojů MHD a vytahuje peníze z občanů za jízdné. V době možnosti mobilních aplikací, které mohou přesně spočítat občanům jízdné z nástupní po cílovou stanici je s určitou nadsázkou „vrcholem technologie“ SMS jízdenka, a to jen na velmi malém území kraje naprosto nedostačující.

Nezapomíná se na cyklostezky? 
V kraji máme vybudováno mnoho kvalitních cyklostezek. Další rozvoj budeme samozřejmě podporovat, ale je nutné dodělat urychleně trasy, které umožní pospojování již vybudovaných úseků do smysluplných celokrajských tras. V dnešní době sní premiér, sní hejtman, a přitom by nenáročnou změnou legislativy šlo nakombinovat „těžkou“ a „lehkou“ dopravu na železnici a tím vytvořit vlakotramvaj. Hned se nabízí propojení Lutína a Olomouce, Kostelce a Senice, Horky, Řepčína a Olomouce po ulici Kosmonautů. Na území kraje by se našlo mnoho dalších úseků, které by v konečném důsledku ušetřily peníze za dopravní obslužnost v rámci kraje, zlevnily hromadnou dopravu a zlepšením dopravy do zaměstnání opět ponechaly více peněz v peněženkách občanů.

Vy jste odborník na oblast IT, takže co říkáte na rozvoj moderní telekomunikační infrastruktury?
Ano, s dopravními stavbami je úzce sepjatá i moderní telekomunikační infrastruktura. Doplněním všech liniových staveb o přípravu na uložení optických kabelů vytvoří podmínky pro vybudování rychlého internetu na území celého kraje. Optika jako určitá alternativa 5G sítí na rychlý internet do domácností, bez které žádné zrychlení internetu není možné, je nutnou podmínkou zlepšení ekonomiky celého kraje. Nedávné zkušenosti při práci lidí z domu v době mimořádných opatření jasně ukazuje, jak se má moderní infrastruktura rozšiřovat. Rychlý internet v každé domácnosti zlepší konkurenceschopnost a zaměstnanost v našem kraji nejen v rámci naší země, ale i v rámci celé Evropy. Konkrétně povinné ukládání chrániček na optiku na rychlý internet do každé nově budované cyklostezky, při-pokládání optiky ke kanalizacím, elektro kabelům, vodovodům a dalším liniovým stavbám je mnohem produktivnější a bezpečnější než postupné zahušťování radiového pásma dalšími spoji.


Ještě v době, kdy jste vlastnil firmu MERIT GROUP a.s., tak jste se věnoval i filantropii. Jak došlo ke vzniku spolku PROMERITUM z.s. a co je náplní jeho činnosti?
Náš spolek vznikl ke zdůraznění důležitost kvalitní péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních. K podpoře kvalitní a bezpečné práce lékařů i sester. Globalizace naší civilizace přináší i negativa ve vývoji nemocí, jejich agresivity a záludnosti. Jedinou obranou je zvyšování odborné úrovně zdravotnických pracovišť a využívání nejnovějších poznatků lékařské vědy v praxi.

Ne vždy však možnosti zdravotnických zařízení odpovídají erudovanosti jejich zaměstnanců, a proto je někdy potřebná pomoc z jiných zdrojů, a to je místo, kde náš spolek přispívá a umožňuje schopným lidem odvádět špičkovou práci se špičkovými přístroji.


Dá se sloučit spolková činnost s výkonem funkce předního politického činitele? 
Od svého vstupu do SPD a zvolení do parlamentu nemám již tolik času se věnovat činnosti spolku. Dokonce to někdy budí emoce. Jenže spolek jsme zakládali na přelomu roků 2010/2011 a po mnoha úspěšných akcích by bylo škoda jeho činnost úplně zastavit. Když jsem v roce 2017 byl zvolen za Olomoucký kraj poslancem, domluvili jsme se na snížení počtu akcí spolku, ale přesto se stále aktivně setkáváme a plánujeme další činnost.


Na jaké akce z téměř desetileté historie spolku nejvíce vzpomínáte?
Náš spolek vzniknul jako reakce na průběh epidemie prasečí chřipky v roce 2009/2010. Trochu mi to připomíná současnou situaci s korona virem, ale to je na jiný rozhovor. Tehdy nás vyprovokovala skvělá práce lékařů a zdravotního personálu obou olomouckých nemocnic a chtěli jsme se jim nějak odvděčit. Takže v roce po vzniku spolku jsme uspořádali sbírku na léčící laser a největší emoční zážitek bylo předání šeku od Michala Davida na jeho koncertu v Olomouci. Smutné je, že koncert moderoval Jiří Pomeje, který dnes již není mezi námi.


Chystáte se letos pořádat sbírku?
Letos již ne, protože mám v našem kraji na starost i krajské volby za SPD, takže to časově nejde dohromady. Nicméně v příštím roce bychom k desátému výročí založení našeho spolku rádi uspořádali sbírku na užitečný přístroj pro některé zdravotnické zařízení v našem kraji. Pokud mne chcete více sledovat, doporučuji tyto stránky: www.paveljelinek.czwww.spdolomouc.cz a www.promeritum.cz .

Další články